آبجی ما دالیم ؟؟

سلام . من محی الدین هشتم .. اومدم بگم که من دیگه دالم بزلگ میشم ...

اینا دالن لومان ما لو تند تند درشت میکنن که بله جوشاره... نه آجی مطهره گفت " ج.ش. ن.واله . آله همین ...جشنواله ...

خیلی ماجلاهای زیاد بلای ما افتاد که وقتی کتابمون اومد می خونید ...

این عکس لو مطهره وقتی من کوچولو بودم انداخته ! یادش لفته از صولت من عکش بگیله ...

آبجی ما دالیم ؟؟

 

/ 0 نظر / 18 بازدید